Årshoroskop for Løven

LøvenNår vi nå skal se på noen av de hovedtendenser som gjelder for løven, så kan vi legge til at dette også i en viss utstrekning kan gjelde for de som har månen og ascendanten i dette tegn. Vi vil fokusere på det år som går fra løvens tegn i 2014 til løvens tegn i 2015.

 

Hvorvidt disse tendenser virkeliggjøres eller ikke, står og faller med individets generelle utvikling og modenhet, samt en rekke andre forhold. Vår frie vilje og grad av bevissthet kan i stor utstrekning rettlede oss fram til en livssituasjon hvor vi til enhver tid håndterer planetenes innflytelser på en konstruktiv måte. Solen går inn i dette tegn ca. 23. juli hvert år og planetenes posisjoner og aspekter på nøyaktig dette tidspunkt kan gi oss en viktig pekepinn på hvilke muligheter og utfordringer som venter i det kommende år.

 

Solen

Av særlig betydning er Solen, som hersker over løvens tegn på et personlig plan. Når Solen er i løven er den derfor i sitt rette element og trives godt. Solen representerer vår personlighet og den skal ideelt sett stråle med glød og varme, som solen selv. Løvens tema og karaktertrekk inkluderer evnen til å inspirere og begeistre med et stort hjerte. Solen danner her et svakt trigon til Uranus. Det kan bety at du nå styrker ditt unike talent, fast bestemt på å skape din egen skjebne, istedenfor å følge tradisjonelle veier. Du sprudler av originalitet og oppfinnsomme ideer, som du er ivrig etter å sette ut i handling. Dine mål kan forandre seg, men dette bekymrer deg ikke så lenge du har valgmuligheter. Du er et meget uavhengig individ og vil gjerne ha friheten til å utforske dine talenter og lære av dine feilgrep. Du respekterer andres individuelle rettigheter og forventer at de skal respektere dine rettigheter. Ikke det at du er egoistisk. Tvert imot. Ditt mål er å bruke dine talenter og ideer til fordel for andre mennesker, kanskje til hele menneskehetens beste. Du har en sterk vilje og er en leder mer enn en etterfølger og du nekter å bøye deg for andres vilje. Andre kan oppfatte deg som arrogant, sta og forstyrrende til tider, men de tiltrekkes av din elektriske personlighet. På samme måte som en nattsvermer blir tiltrukket av flammen, er de fascinert av din enorme energi og den unike måten du betrakter livet på. Livet er fullt av overraskelser og det er slik du vil ha det.

 

 

Neptun

Planeten Neptun hersker over løvens tegn på et esoterisk og sjelelig plan. For individer som har en robust og godt integrert personlighet vil det være relevant å skjele også til Neptun, som her nettopp har gått inn i sitt eget tegn, fiskene. Fiskenes naturlige karaktertrekk kan derfor komme mer til syne. I fiskenes tegn ligger evnen til å forlate det trygge og kjente til fordel for en ny retning i livet. Vi har involusjon og evolusjon. Den ene fisk vikler seg inn og ned i livets formside. Den andre fisk vikler seg ut slik at livet blir mindre innviklet. I fiskenes tegn ligger således en lengsel etter noe utover det rent verdslige og de har evnen til å kutte bånd som holder oss fanget. Fiskene har derfor idealisme, hengivenhet, grenseløshet og religion som tema. Med Neptun i sitt eget tegn vil disse tema også kunne påvirke krepsen på godt og vondt.

 

Esoterisk motto for året er; Jeg forlater faderens hus, i det jeg vender tilbake frelser jeg.