Skolen tilbyr webinar-serier med repetisjon og fordypning i sentrale tema fra pensum. Denne undervisningen er åpen for alle.

 

Zodiaken: Temaer som behandles er bl.a. tegnenes personlige, sjelelige og åndelige dimensjon, hovedtema, herskerne, nøkkelord og nøkkelsetninger, tegnets lys, type bevissthet og orientering. Tegnets trefoldige respons og tilhørighet til korsene, relasjoner til andre tegn og planeter, tegnets stråler, symbol, verdigheter, dekanater og aspekt analyseres. Tegnenes forbindelse til Herkules arbeider, konstellasjonene, nasjonene, ideologiene og høytidene gjennomgås også. Det er utarbeidet et studiemateriale som inkluderer mer enn 300 lydfiler, artikler, bøker i pdf format og 24 timer med forelesnings-videoer. Selvstudie er nødvendig for å få fullt utbytte. Denne webinarserien går over tolv ganger og ble gjennomført i 2014-2015 med 37 deltagere. Michael Robbins, Alan Oken og Jan Erik Hansen deltok med korte innspill som gjestelære. Alt materialet inkludert video, er tilgjengelig for interesserte. Serien planlegges gjennomført på nytt i 2017-2018. 

 

Planetene: Temaer som behandles er bl.a. planetenes personlige, sjelelige og åndelige dimensjon, hovedtema, nøkkelord, relasjon til tegnene og strålene. Planetenes forbindelse til de tre kors, til innvielsene, deres symbol, mm. behandles. Det er utarbeidet et studiemateriale som inkluderer en lang rekke lydfiler, artikler, bøker i pdf format og forelesnings-videoer. Serien planlegges igangsatt i april 2017. Se mer informasjon under.

Vi vil starte med Merkur og anvende en bok skrevet av Gisle Henden. Utgivelsesår 2016. ISBN 9788269000436. Temaer som behandles er blant annet Merkur sin funksjon i hvert av de tolv tegn, både personlig, sjelelig og spirituelt. Vi belyser hvordan vårt mentale legeme fungerer på hver av de sy strålene og Merkur sin esoteriske rolle opp mot andre planeter i vårt solsystem. Det gis en grundig gjennomgang av sinnets funksjon og ulike nivåer, i lys av blant annet Platon sin erkjennelses-teori. V diskuterer Merkur opp mot Ajna chakraet, det tredje øyet, intuisjon, den fjerde stråle og det fjerde plan i teosofien, herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter, hermeneutikk, hermafrodit, det bevegelige kors, den egyptiske treenighet, jødene, loven om tiltrekning, mm. Til boken er det utarbeidet 82 lydspor som dekker alle emnene.

 

Tolkning: Temaer som behandles er bla. tre nivåer av tolkning, tolkningsmetode, prioritering og vektelgging av tegn, planeter, hus, aspekter, stråler, mm. Mer informasjon kommer.

 

Undervisningen er organisert som videoseminar/webinar. Det betyr at studenten deltar over internett på pc, nettbrett eller mobil. Pc er å foretrekke. I praksis fungerer det på den måten at deltagerne får tilsendt en mail noen dagen før hvert webinar. Ved å trykke på en lenke i mailen kommer en rett inn på forelesers pc med lyd og bilde. Det er like enkelt som å skru på en tv. Gjennomføringen skjer normalt i forbindelse med fullmånen i de tolv tegn, slik at læringen styrkes, både for den enkelte og i større målestokk. Alle studenter ved skolen, på alle trinn, kan delta. Tilbudet er også åpent for eksterne. Selvstudie er nødvendig for å få fullt utbytte. Se eventuelt studieplanen for utfyllende informasjon.

 

ZodiacG

 

Praktisk informasjon:

 

Påmelding: Gisle Henden på tlf 22 49 49 51 eller trykk på kontakt oss. Legg ved adresse.

Tid: 2000-2130, med 5 minutters pause. Spørsmål og svar etter dette, med eksempler fra deltagernes horoskop.

Tips: Pc med øretelefoner eller headset er en fordel. Det er fornuftig å logge seg på i god tid slik at en har litt tid til å sjekke at lyd og bilde virker slik det skal.

Tema: Planetene. Det vil bli flere webinar på hver planet.

Studieavgift: Ikke endelig fastsatt. Inkluderer alt studiematerialet som sendes deltagerne på dvd eller USB minnepinne.

Datoer er ikke endelig fastsatt. Alle webinarene blir lastet opp på nettet og gjort tilgjengelig for deltagerne.

 

 

Solen Månen Merkur Venus Mars Jupiter
Saturn Uranus Pluto Vulcan Chiron Eventuelt

 

  

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951