AscendantAscendanten er en særlig viktig faktor innen astrologi og horoskoptolkning. Vi skal her kort peke på noen sider som er mindre kjent. For å regne ut ascendanten trenger vi riktig klokkeslett og sted for fødselen.

 

Det punkt i zodiaken eller ekliptikken som stiger opp i øst når vi fødes er ascendanten. Det er i øst natt blir til dag, mørke til lys og det har en viktig betydning som vi skal se. Normalt så sier vi at ascendanten og det tegn den står i beskriver vår fysiske framtoning, vår persona og maske. Likeledes vil mange si at ascendanten farger vår måte å se verden på. Den beskriver det utsnitt vi legger merke til og påvirker dermed vårt virkelighetsabonnement.

 

Hvis ascendanten er en maske må vi spørre hva som ligger bak masken. Ascendant er knyttet til ascend som betyr å stige opp. Vi må derfor også spørre hva vi stiger opp fra og hva vi stiger opp til. For å svare på disse to sentrale spørsmål skal vi kort repetere det vi tidligere har skrevet. Månen representerer vår fortid, solen vår nåtid og ascendanten vår fremtid. Månen representerer det vi kaller livets formside eller med andre ord hele den fysiske og materielle virkelighet vi har tatt bolig i. Som et bilde på dette har vi skallet som omgir kyllingen. I det øyeblikk vår egenvilje, individualitet, selvtillit, livskraft og kompetanse blir tilstrekkelig sterk, så vokser vi ut av de gamle former som har utspilt sin rolle, akkurat som kyllingen vokser ut av egget. Dette gjelder både gamle tanker, følelser og handlingsmønster. Et annet eksempel vil være når vi flytter hjemmefra. Vi forlater da mors skjørt. Det er i denne forstand månen symboliserer fortiden og solen nåtiden, eller den situasjon hvor vi som personer er tilstrekkelig sterke til å stå på egne ben.

 

Ascendanten beskriver fremtiden i den forstand at den er knyttet til sjelens hensikt slik den kan komme til utrykk i og gjennom Solen eller vår personlighet. Det forutsetter imidlertid at vår personlighet er tilstrekkelig sterk og moden for denne oppgaven. Mer presist vil det tegn ascendanten befinner seg i, beskrive det tema som kan skape en harmonisk relasjon mellom sjelen og personligheten. Slik sett kan ascendanten beskrive den situasjon hvor kyllingen lærer å fly med et større perspektiv på livet som resultat. Det korte svaret på våre to spørsmål er derfor at vi etter hvert som vår personlighet utvikles blir mer og mer mottakelige for sjelens kvaliteter, inspirasjon og hensikten med våre liv. Nøyaktig hvilket tema dette er, beskrives av det tegn ascendanten står i. Det er dette som ligger bak masken og det er denne mulighet vi stiger opp i mot. Det er på denne måten natt blir til dag, mørke til lys. I esoterisk forstand kalles derfor ascendanten the Sun of Possibility.

 

Det er beskrivende for tidsånden at vi har fått et sterkere islett av det som ligger til ascendantens tematikk. Begrepet selvutvikling har fått fotfeste. Selvet eller The Self er sammenfallende med sjelen. Mange stiller spørsmål om meningen og hensikten med livet, samt hvilken rolle de skal spille for å bidra best mulig i felleskapet. I den grad vi finner svar på dette og virkeliggjør det, så har vi kanskje kommet nærmere vår egen oppstandelse for å bruke kristen terminologi.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470