Gisle Henden grunnla Astrologiskolen Herkules i 2002 og Herkules Kabbala skole i 2015. Han har praksis som astrolog fra 1988. Satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Hadde ansvaret for astrologiundervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Utdannet astrolog fra tre forskjellige skoler. Mastergrad i økonomi. Mastergrad i statsvitenskap. Hovedfag i filosofi fra UIO med oppgave om Platon. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI og NIH i mange år og som konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter. Var ansatt i undervisning og forskningsdepartementet. Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole. Jobber med både klassisk og esoterisk astrologi og underviser i Norge, Danmark og USA. Har skrevet ti lærebøker og gitt ut mer enn tusen lydspor og videoer om ulike astrologiske temaer og teknikker. Se intervju her. Aktiv idrettsbakgrunn i landstoppen. Befalsutdanning. Organisert og ledet turer og ekspedisjoner til 40 land på alle kontinentene. Blant annet i Himalaya, Andes, Pamir og Karakoram. Gisle har en sønn og er født i værens tegn med ascendanten i jomfruen.

 

Faglig bakgrunn:
Dr. oecon innen strategi, økonomi og ledelse fra BI
Cand. philol med grunnfag, mellomfag og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo
Master of Art i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Roskilde
Master of Business & Marketing fra BI
MSE i esoterisk astrologi fra Seven Ray University
Ph.DE i esoterisk filosofi fra Seven Ray University
Den Esoteriske Astrologiskolen
Den Nordiske Astrologiskolen
Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole
Befalsutdanning fra Hæren

 

 

 

 GisleHendenWEB3

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470