neptun-webminiNeptun beveger seg rundt Solen på ca. 165 år. Det betyr at den i snitt bruker nesten 14 år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Neptun i ulike stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om Neptun.

 

I korte trekk er stikkordene idealisme, hengivenhet, religion, kjærlighet, mystisisme, film, dans og musikk. Neptun er knyttet til fiskenes tegn som har mange av disse tema ved seg. Hvordan Neptun sine krefter brukes, avhenger i stor grad av individets generelle utvikling og modenhet. Det tegn du har Neptun i vil imidlertid alltid fortelle en særlig viktig historie om hva slags type hengivenhet og idealisme du kan utvikle.

I motsetning til Pluto så har Neptun et godt rykte. Pluto bryter ned og ødelegger det gamle slik at det nye kan vokse fram. Denne prosessen pågår ofte over lang tid. Det er noe ubønnhørlig og trist ved Pluto sine transformasjoner. Neptun derimot, er mildere. Den inspirasjon Neptun gir vil på sikt gi tilgang til universelle verdier og idealer til beste for menneskeheten. Der Uranus åpner opp for en mental forståelse av det som er utenfor tid og rom, åpner Neptun for en følelsesmessig kontakt og identifisering med det som er større enn oss selv. Neptun gir motivasjon til å bli et godt menneske og viser oss hvordan det ene liv uttrykkes gjennom mange former.

La oss bruke et eksempel for å gripe mer av Neptun sin natur. I religion har vi gjerne noen idealer i form av leveregler som de ti bud, en gudsbenådet skikkelse som viser et slikt levevis, noen ritualer som tydeliggjør budskapet, osv. Gjennom religiøse idealer får mange mennesker inspirasjon til å være ærlige, rettferdige, hjelpsomme, osv. På denne måten styrkes bla. vår karakter, moral og menneskelighet. Denne siden av Neptun er vel og bra. Vi har imidlertid sett at det begås drap i Guds navn og ulike religiøse strømninger kriger om hvem som er mest guddommelige. Hva skyldes denne Neptunianske fanatisme? Så lenge vår personlighet er sterkere enn vår sjel, projiseres vår egen guddommelige kjerne ut i persondyrkelse av for eksempel Jesus, Muhammed, Buddha, Krishna osv. Når sjelen blir sterkere enn personligheten åpner vi imidlertid opp for den antagelse at ulike gudesønner og religioner kun er forskjellige kulturelle utrykk for det ene liv.

Neptun er knyttet til mystisisme. I mange religioner har vi en ytre og indre mystisk tradisjon. I jødedommen har vi kabbala. Islam har Sufitradisjonen. Kristen mystikk er mindre kjent, men finnes gjemt mange steder. Hvorvidt Neptun gir forvirret overtro og illusjon eller den reneste og klareste åndelige inspirasjon og persepsjon står og faller med individet selv. Slik fanden leser bibelen leser også mange astrologer stjernene og dette er misbruk av Neptun. Neptun er havets gud. Uttrykket; ’materiens hav’ referer bla. til den Platonske forståelse at materien er et ufullstendig speilbilde av ånden. Blavatsky presiserte at materie er fortettet ånd og ånd forfinet materie. Einstein var fisk, leste Blavatsky og formulerte det litt annerledes ved å si at; energi blir ikke borte. Neptun oppløser skillet mellom ånd og materie og bidrar til å ’løfte jorden opp til himmelen’. Vi skal alle lære å ’gå på vannet’. Meningen med dette er at vi mestrer og løsriver oss fra materiens trelldom og tingenes tyranni. Neptun gir den nødvendige motivasjon.

Rudolf Steiner var fisk og dermed under sterk innflytelse av Neptun. Han er et godt eksempel på noe av den tematikk Neptun representerer. Han ga slipp på en akademisk karriere til fordel for et større engasjement først innen Teosofi og dernest Antroposofi. Gjennom sitt liv og virke formidlet han en innsikt i åndsvitenskap som har inspirert millioner av mennesker nærmere livet selv. Gjennom biodynamisk landbruk, eurytmi, homeopati og andre beslektede aktiviteter har Antroposofien bidratt til å koble liv og lære, det indre subjektive liv med det ytre objektive, på en bærekraftig måte. Den italienske professor og stifter av psykosyntesen, Assagioli er et annet eksempel. Han var også fisk og løftet sjelen tydeligere fram i mennesket. Et langt lerret å bleke, men etter 2000 år med fiskenes tidsalder er vi nok et stykke på veien.

 

Neptun i vannmannen

Neptun gikk inn i vannmannen 29. januar 1998. I dette tegn ligger evnen til å virkeliggjøre høye idealer. Gjennom identifisering med grupper og felleskap som tjener menneskeheten, næres og utvikles en grenseoverskridende bevissthet som strekker seg ut over enkeltmenneskets ofte korte horisont. På denne måten styrkes også samhold og toleranse. I de tilfeller hvor vannmannen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan de verdslige ambisjonene bli vel store og ønsket om personlig suksess ta overhånd. Med både Neptun og Uranus i dette tegn har vi sett internett ta helt av. Hjemmesider er blitt allemannseie i enkelte deler av verden. På den måten gjøres uendelige mengder kunnskap tilgjengelig for alt og alle. Piratkopiering og nedlasting av film og musikk har skjedd i stor skala. Flytrafikken har vokst enormt. Enkeltindividet fråtser i billige flybilletter, på bekostning av ozonlaget. Forbrukerelektronikk, med flatskjermer i spissen overtar for den gamle tv’en. Alternativmessene dukker opp som paddehatter over hele gamlelandet og gir muligheter for større innsikt i egen sjel. I korte trekk har vi sett et vell av nye muligheter for vekst i en periode hvor både Neptun og Uranus har vært i vannmannen på samme tid.

 

Neptun i fiskene

Neptun går inn i fiskene den 4. april 2011. I fiskenes tegn ligger evnen til å forlate det trygge og kjente til fordel for en ny retning i livet. Vi har involusjon og evolusjon. Den ene fisk vikler seg inn og ned i livets formside. Den andre fisk vikler seg ut slik at livet blir mindre innviklet. I fiskenes tegn ligger således en lengsel etter noe utover det rent verdslige og de har evnen til å kutte bånd som holder oss fanget. Fiskene har derfor grenseløshet og religion som to av sine tema. Med Neptun i sitt eget tegn vil alle de områder vi har nevnt over kunne forsterkes på godt og vondt. Religiøse institusjoner og tradisjoner vil muligens gjennomgå viktige endringer. Neptun er også knyttet til gass og er allerede i ferd med å bli en helt sentral energibærer. Neptun er havets gud og hvorvidt havet stiger som en følge av klimaendringene gjenstår å se. Den såkalte nyreligiøsitet med sitt mangfold har lenge hatt vind i seilene og det blir spennende å se hvor dette bærer hen.

 

Neptun i væren 

Neptun går inn i væren 30. mars 2025 hvor den vil være fram til 22. mai 2038.

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470