Saturn

Saturn og SteinbukkenI denne artikkelen gir Alan Oken oss et dypsindig innblikk i karmas herre Saturn. Esoterisk sett gir Saturn oss en mulighet for vekst. Gjennom det arbeid og de utfordringer den gjerne byr på føres vi nærmere en kontakt til vår egen sjel. Vi kommer fram til terskelens vokter og får anledning til å gå over broen. Les mer her. 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470