Væren

VærenVæren finner vi fra ca. 21. mars til 20. april. På våren sår vi de frø som etter hvert blir til flotte bærekraftige trær. Væren representerer disse såkorn som skal til for å sette selve livet i gang. I dette tegn ligger derfor initiativet og viljen til å virkeliggjøre nye ideer og prosjekter. I mange tilfeller vil væren orientere seg mot den fysiske virkelighet og havner dermed fort på idretts-banen. Planeten Mars hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi både konkurransementalitet og en offensiv, direkte væremåte.

Les mer …

Tyren

TyrenTyren finner vi fra ca. 21. april til 20. mai. På våren blir det liv i røttene slik at gress og blomster vokser fram. Det sitrer og gror. Tyren representerer den prosess hvor livet igjen ønsker å uttrykke seg i og gjennom fysiske former. I dette tegn ligger derfor evnen til å konkretisere og manifestere sine fysiske drifter og behov. Tyren har også et godt utviklet sanseapparat samt evnen til å glede seg over skjønnhet og ytre kvalitet, form og farge.

Les mer …

Tvillingene

TvillingeneTvillingene finner vi fra ca. 21. mai til 21. juni. På forsommeren kommer insektene og pollenbærerne fram for å befrukte de mange blomstene. Tvillingene representerer en prosess hvor utveksling og overføring av livskraft finner sted, slik det skjer i vårt eget chakra-system. I dette tegn ligger evnen til å kommunisere og formidle på mange plan. Tvillingene har ofte et godt utviklet sosialt talent og vil lett kunne koble mennesker.

Les mer …

Krepsen

KrepsenKrepsen finner vi fra ca. 22. juni til 22. juli. På sommeren modnes vi ute i varmen og krepsen representerer selve graviditeten, hvor fosteret vokser fram. I dette tegn ligger evnen til å bygge sjelens bolig, eller med andre ord, den kropp våre tanker, følelser og handlinger virker igjennom. I de tilfeller hvor krepsen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan bolig og familieliv bli det alt overskyggende tema. Krepsen har ofte et godt utviklet anlegg for de mange gjøremål familieliv innebærer.

Les mer …

Løven

LøvenLøven finner vi fra ca. 23. juli til 23. august. I sommerferien utfolder vi oss på egne talenter og har det gøy. Løven representerer vår personlighet og de unike talenter vi er bærer av. I dette tegn ligger evnen til å rendyrke vår individualitet og selvbevissthet. I de tilfeller hvor løven orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan selvopptatthet bli et tema. Løven har ofte et stort og varmt hjerte samt evnen til å være sann mot seg selv. Solen hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi sterk personlig utstråling på godt og vondt.

Les mer …

Jomfruen

JomfruenJomfruen finner vi fra ca. 23. august til 23. september. På høsten modnes markens grøde og innhøstingen begynner. Jomfruen representerer besjelingen av vår personlighet. De sjelskvaliteter vi er bærer av inkluderer blant annet ydmykhet, hjelpsomhet, ansvarlighet, visdom, glede og lykke. I dette tegn ligger evnen til å perfeksjonere vår personlighet og nære vår sjelsbevissthet. I de tilfeller hvor jomfruen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid materialisme bli et tema.

Les mer …

Vekten

VektenVekten finner vi fra ca. 24. september til 23. oktober. På høsten er frukten formfullendt og fargene er på sitt sterkeste. I dette tegn ligger evnen til å harmonisere form og farge slik at proporsjonene er riktige. I forlengelse av dette ligger rette menneskelige relasjoner, god etikk og moral. Vekten representerer den situasjon hvor sjelen og personligheten er jevnbyrdige og enige om hva livet skal brukes til. I de tilfeller hvor vekten orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid seksualitet og penger bli et tema på godt og vondt.

Les mer …

Skorpionen

SkorpionenSkorpionen finner vi fra ca. 24. oktober til 22. november. På høsten skal etter hvert bladene ramle ned fra trærne og komposteres til ny matjord. I dette tegn ligger evnen til å transformere det jordiske gods og gull samt vår egen personlighet slik at vi opplever en ny vår og en ny generasjon. I forlengelse av dette ligger evnen til å gi slipp på det gamle til fordel for ny vekst. Skorpionen representerer den situasjon hvor sjelen er sterkere enn personligheten slik at vi uhindret kan bevege oss bort fra det som forhindrer oss fra å være den vi er.

Les mer …

Skytten

SkyttenSkytten finner vi fra ca. 23. november til 21. desember, hvor solen snur. Dette er årets mørkeste tid. I skytten ligger evnen til å finne meningen med livet, i dypet av seg selv. Ved å fri oss fra de mer verdslige sysler og begjær finner vi tid og rom til å søke visdom og frihet. Kjenn deg selv sa Grekerne og ’den eneste veien ut er inn.’ Gjennom mange års studier av både det indre og ytre liv, det subjektive og objektive, naturvitenskap og åndsvitenskap utvikles evnen til å se begge virkelighetsabonnement i ett og samme bilde.

Les mer …

Steinbukken

SteinbukkenSteinbukken finner vi fra ca. 22. desember til 20. januar. På vinteren ligger det i noen land snø som lyser opp i en ellers mørk årstid. I steinbukkens tegn klatrer vi opp på toppene mot solen, hvor utsikten er god. Gjennom mange års hardt arbeid og evne til å utnytte tid og krefter på en målrettet, effektiv, økonomisk og konkret måte vinner steinbukken anerkjennelse, respekt og et godt fungerende familieliv. I de tilfeller hvor steinbukken orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan ambisjoner og ansvar bli tema på godt og vondt.

Les mer …

Vannmannen

VannmannenVannmannen finner vi fra ca. 20. januar til 19. februar. I vannmannen ligger evnen til å virkeliggjøre høye idealer. Gjennom identifisering med grupper og felleskap som tjener menneskeheten, næres og utvikles en grense-overskridende bevissthet som strekker seg ut over enkeltmenneskets ofte korte horisont. På denne måten styrkes også samhold og toleranse. I de tilfeller hvor vannmannen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan de verdslige ambisjonene bli vel store og ønsket om personlig suksess ta overhånd.

Les mer …

Fiskene

PiscesFiskene finner vi fra ca. 20. februar til 20. mars, hvor vårløsningen finner sted. I fiskene ligger evnen til å forlate det trygge og kjente til fordel for en ny retning i livet. Vi har involusjon og evolusjon. Den ene fisk vikler seg inn og ned i livets formside. Den andre fisk vikler seg ut slik at livet blir mindre innviklet. I fiskene ligger således en lengsel etter noe utover det rent verdslige og de har evnen til å kutte bånd som holder oss fanget.

Les mer …

Stjernetegnene i lyset av deres skygge

tyren-60x60I motsetning til tegn som har begrenset betydning, er symboler ubegrenset i sin dybde og mening. Et hjerte på en dør betyr at dette er et toalett. Men et hjerte i et kjærlighetsbrev er et symbol, som kan tolkes som lengsel, enhet, kjærlighet, beundring, lidenskap osv.

Les mer …

Væren og planetene

VærenVæren er som kjent knyttet til hodet. Hvis det er slik at alt er energi og at den følger tanken blir det avgjørende hvordan vi styrer den. I denne artikkelen utdyper Alan Oken hvordan de ulike planetene fungerer når de befinner seg i dette tegn. Les mer her...  

Væren og de tolv hus

Værens tegnVæren er knytet til hodet selv om det av og til virker som væren er mer på idrettsbanen enn på lesesalen. Hvilke talenter ligger egentlig til dette tegn? Alan Oken som selv er vær gir oss her en særlig spennende vinkling på hva tegnet handler om i lys av de 12 hus. Les mer her... 

Tyren og planetene

TyrenTyren er knyttet til vårt verdigrunnlag. Hva ser vi på som verdifullt? Er det indre eller ytre verdier som teller mest. Evnen til å se livet innenfra og ut i et klart og tydelig lys er en av tyrens største gaver. Alan Oken utdyper. Les mer...

Tvillingene og planetene

TvillingeneTvillingene har en fantastisk kontaktskapende evne. Normalt er det den horsisontale kontaktflate som er mest virksom. Esoterisk sett fremheves tvillingenes evne til vertikal kontakt eller mao. forobindelsen til vår egen sjel. I denne artikkelen gir Alan Oken også en tolkning av planeter i dette tegn. Les mer...

Tvillingene og de tolv hus

TvillingeneTvillingenes esoteriske motto kan oppsummeres i en setning. Jeg erkjenner mitt annet selv, når dette lys toner bort vokser og stråler jeg. Når sjelen styrker sin tilstedeværelse gjennom vår personlighet øker inspirasjonen. Les mer...

Krepsen og planetene

Krepsens tegnKrepsens tegn blir ofte knyttet til hus og hjem. Krepsen bygger et opplyst hus. Det er våre tanker, følelser og handlinger som skal opplyses eller bevisstgjøres. I denne artikkelen gir Alan Oken oss et vesentlig bidrag til forstålsen av planeter i dette tegn som dypest sett handler om inkarnasjon. Les mer...

Krepsen og de tolv hus

KrepsenDe tolv husene i horoskopet beskriver våre omgivelser og det miljø vi omgir oss med. Hva vil det si at vi for eksempel har krepsen i femte hus? I denne artikkelen får vi en beskrivelse av krepsen i de ulike hus. Les mer...

Løven og de tolv hus

LøvenLøven er tegnet for individualitet. Vår egenart og våre unike talenter skal løftes opp og ut. For at dette skal bli en suksess og ikke en fiasko vil det være nødvendig å tufte arbeidet på en sterk identitet som er forankret i egen sjel. Alan Oken gir oss en glitrende analyse av dette tegn. Les mer...

Jomfruen og de tolv hus

JomfruenJomfrufødselen er et kjent begrep innen kristendommen. I jomfruens tegn blir dette aktualisert. Kunnskap om din egen sjel er første punkt på agendaen. Som et resultat vokser det fram en kontakt med det som ligger vårt hjerte nær. Arbeidet med å virkeliggjøre dette i praksis er et livslangt lerret å bleke. Les mer... 

Vekten og de tolv hus

Vektens tegnVekten har det ved seg at den kan være særdeles flink til å balansere og harmonisere vårt samvær på en slik måte at gode menneskelige relasjoner blir resultatet. I bunn og grunn handler vekten om møtet mellom ånd og materie, yin og yang. Når dette finner sted på en likeverdig måte oppstår lovverket, seksualitet og penger. Les mer...

Skorpionen og de tolv hus

SkorpionenSkorpionen er tegnet for død og fordervelse. Det er ingen overdrivelse. Hvis fokuset er det indre psykologiske landskap kan imidlertid dette tegn bidra til en veldig spennende transformasjon av personligheten. Les mer...

Skytten og de tolv hus

SkyttenSkyttens tegn kan knyttes til begrepene frihet og mening. Hvis hjemmeleksene er unnagjort i det foregående tegnet skorpionen, så vil skytten kunne erbore visdommen. Visdom skiller seg fra kunnskap blant annet på den måten at den er mer tidløs. Alan Oken gir oss sitt syn på skyttens tegn i de ulike hus her.  

Steinbukken og de tolv hus

steinbukkens tegnSteinbukken søker som kjent mot toppen være seg innen det tradisjonelle ervhervsliv eller mot åndslivets tinder. Steinbukken er således tegnet for innvilelse i sjelens agenda og livets hensikt. Det ligger imidlertid et stort stykke arbeid i forkant av denne milepæl. Alan Oken utdyper dette og relaterer tegnet til husene. Les mer.

Vannmannen og de tolv hus

VannmannenVannmannen skal bli til vannbæreren. Den krukke som her bæres på skulderen skal fylles med visdom slik at vi har noe å dele med de som søker etter svar på gode spørsmål. Innholdet i krukken symboliserer også vår sjel. Alan Oken oss en glitrende analyse av dette tegn. Les mer her...

Fiskene og planetene

FiskeneDet er to fisk. Den ene svømmer ned i materiens hav og den andre svømmer opp og ut. Involusjon og evolusjon. Ned i inkarnasjon eller opp mot idealene. Alan Oken utdyper hvordan planetene fungerer i fiskenes tegn. Les mer her ...

Jupiter

ImageJupiter beveger seg rundt solen på 12 år. Det betyr at den bruker cirka ett år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Jupiter i de forskjellige stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om planeten Jupiter.

Les mer …

Pluto

PlutoPluto ble oppdaget i 1930 og beveger seg rundt Solen på ca. 248 år. Det betyr at den i snitt bruker ca. 20 år gjennom hvert tegn. På grunn av sin eksentriske bane kan dette imidlertid variere mye.

Les mer …

Uranus i tegn

vannmannen-60x60Uranus beveger seg rundt Solen på ca. 84 år. Det betyr at den i snitt bruker ca. 7 år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Uranus i ulike stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om Uranus.

Les mer …

Neptun

neptun-webminiNeptun beveger seg rundt Solen på ca. 165 år. Det betyr at den i snitt bruker nesten 14 år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Neptun i ulike stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om Neptun.

Les mer …

Solen

SolenSolen er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver dens mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som er mindre kjent.

Les mer …

Månen

MånenMånen er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver dens mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som er mindre kjent.

Les mer …

Merkur

MerkurMerkur er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver dens mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som kanskje er mindre kjent.

Les mer …

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470