Venus

VenusVenus er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver hennes mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som kanskje er mindre kjent.

Les mer …

Venus

VenusVenus er ikke knyttet kun til romantikk og kjærlighet. Den er nært knyttet til vår tenkning og vårt panne chakra. Venus bidrar til å forene vår sjel og personlighet i det såkalte himmelske bryllup. I denne artikkelene gir Alan Oken oss et særdeles godt innblikk i hvordan Venus jobber i kulissene for å oppnå den hun ønsker. Les mer her.

Uranus

UranusI denne artikkelen gir Alan Oken oss en mer esoterisk forståelse for planeten Uranus. Uranus opplyser sinnet og er okkultismens planet. Når sjelen blir sterkere enn personligheten er vi klare til revolusjon. Vendingen på livshjulet kan finne sted med god hjelp av Uranus. Les mer her.

Saturn

Saturn og SteinbukkenI denne artikkelen gir Alan Oken oss et dypsindig innblikk i karmas herre Saturn. Esoterisk sett gir Saturn oss en mulighet for vekst. Gjennom det arbeid og de utfordringer den gjerne byr på føres vi nærmere en kontakt til vår egen sjel. Vi kommer fram til terskelens vokter og får anledning til å gå over broen. Les mer her. 

Venus i tegn

VenusVenus har blir ofte tolket som en harmonisk innflytelse i våre liv. I denne artikkelen av Alan Oken får vi et dypere og mer esoterisk perspektiv på denne planeten. Han utdyper hvordan Venus fungerer i de ulike tegn og presiserer meningen som ligger i hennes ulike verdigheter.

Les mer …

Månens innflytelse på ditt liv

Månen i astrologiDr. Clark Timmins var en realistisk mann. Det synes også hans vitenskapelige kolleger, helt inntil han begynte å studere månen. Hans sunne, nøkterne og metodiske forhold til verden og biologien som var hans fag, forble uendret, men de observasjonene han gjorde av månens innflytelse på plantevekst ga hans vitenskapelige karriere en uventet retning.

Les mer …

Planeter og atomer

Planeter og atomerSå langt vi kjenner til var det i oldtidens Grekenland at de første logisk formulerte spekulasjoner om stoffets natur ble gjort av de såkalte naturfilosofene. Omkring 420 f.Kr. postulerer Demokrit den aller første atomteorien: ”Det eneste som eksisterer uavhengig av forholdet til andre ting, er atomene og det tomme rom.”

Les mer …

Månen Solen & Ascendanten

Månen Solen AscendantenThe Moon may be related to the past, the Sun to the present and the rising sign to the future developemnt of the individual. Modern interpretations fail to emphasize the importance of the rising sign (the ascendant) and this has been due to the fact that few have been ready to function as souls.

Les mer …

Måneknutene

MåneknuteneMåneknutene er de punkter hvor månens bane krysser ekliptikken eller ’solbanen’. Skjer dette fra sydlig til nordlig bredde, kaller vi det nordlig måneknute eller node og fra nordlig til sydlig bredde kaller vi det sydlig måneknute eller node.

Les mer …

Saturn

SaturnSaturn har en litt vanskelig CV i og med at han i mytologien spiste sine barn. Saturn setter oss på prøve gjennom hardt arbeid, økonomiske utfordringer og en lang rekke oppoverbakker. Esoterisk sett gir imidlertid Saturn oss en mulighet til å bli den vi er. I denne artikkelen beskrives også Saturn i noen av tegnene. 

Les mer …

Chiron

ChironAsteroide mellom Saturn og Uranus, oppdaget  1/11 1977 i 3 grader tyr, av Charles Kowal i California. Chiron var sønn av Saturn og Philyra, sønnesønn av Uranus og halvbror til Jupiter. Saturn voldtok Philyra mens begge hadde skiftet ham og var i hesteform. Chiron ble derfor kentaur, halvt hest og halvt menneske.

Les mer …

Pluto fjern men mektig

PlutoDen 24. august 2006 begikk Den Internasjonale Astronomiske Union (IAU) det store feilgrep å redusere Plutos status fra planet til dvergplanet. Ut fra den tvilsomme definisjon om at et himmellegeme som ikke dominerer sin bane – men blir overlappet av en annen planets bane, ikke kan være en planet.

Les mer …

Vulkan

VulkanVulkan er esoterisk hersker av tyrens tegn og særlig viktig innen esoterisk astrologi. Den representerer blant annet det press sjelen legger på personligheten slik at individualiserings- prosessen styrkes. Vulkan er gudenes smed og finsliper de smykker som ofte ligger gjemt i vår sjel.

Les mer …

Hellige & ikke hellige planeter

Planeter esoteriskNoen planeter er bedre oppdratt enn andre og dette spiller inn i våre tolkninger på en viktig måte. Solen, månen, mars, pluto og jorden er såkalte ikke-hellige planeter. De er mer verdslige i sin orientering enn de andre. Alice Bailey har i sin bok Esoterisk Astrologi pekt på begrunnelsen for hvorfor det er slik og gir oss dypere innsikt i planetenes sanne natur som levende vesener.

Les mer …

Musikk, tidsånd og solflekker

Astrologi og musikkDet eksisterer en teori blant enkelte musikkjournalister: Rocken – eller den moderne, rytmebaserte musikken – gjennomgår en grunnleggende fornyelse hvert 11. år. Ifølge denne teorien ble rocken grunnlagt i 1955, med Neptun i Vekten.

Les mer …

Kvinkuns

KvinkunsKvinkunsen er et aspekt som kan være vanskelig å forstå. I denne artikkelen gir Lars Thor Smith en dypsindig innføring og tolkning av dette aspekt.

Les mer …

Aspektenes betydning i astrologi

Aspektene i horoskopetAspektene viser oss hvordan planetene samhandler. På mange måter kan vi si at de på samme måte som ledningsnettet i et hus beskriver hvor strømmen går og hvor det er lys. Er alle planetene dine koblet til ledningsnettet? Har de evne til å opplyse de forskjellige hus i horoskopet og livsområdene i ditt liv?  

Les mer …

Aspektmønster

Aspektmønster Aspektene eller vinkelavstandene mellom planetene oppstår når vi deler helheten, dvs sirkelens 360 grader, på de hele tallene fra en til ti. Da får vi bl.a. 0, 45, 60, 72, 90, 120 og 180 grader som på mange måter definerer livets utvikling og evolusjon. Innen astrologi vil aspektmønsteret også beskrive selve manuskriptet i våre liv.  

Les mer …

Husenes betydning i astrologi

Husene i astrologiMens planetene er energien, tegnene er hvordan energien uttrykker seg, og aspektene er forbindelsene mellom dem, er husene hvor eller i hvilke livsområder alt uttrykker seg i. Uten hus, ingen praktisk anvendbar astrologi. Plantene er som ild, tegnene vann, aspektene luft og husene jord.

Les mer …

Husene i horoskopet

Husene i horoskopetRalph William Holden har skrevet en bok som heter; The Elements of House Division. Han deler hussystemene inn i tre typer, de som er forankret i tid, i rom og de som er forankret i ekliptikken. Boken er en av få i sitt slag og her følger et kort referat fra boken. Her tas spørsmålet om hvilket hussystem som er det beste på alvor!

Les mer …

Den astrologiske konsultasjonen

AstrologiDen gode samtalen er like gammel som menneskeheten selv. Enkelte har mer talent for dette enn andre, og veiledning i livets mange små og store problemer er blitt til en egen praksis og profesjon. Først ute var kloke koner, medisinmenn og sjamaner. Senere tok prestene over gjennom skriftefunksjonen, inntil psykologene kom på banen og befestet sin posisjon som spesialister på våre innerste tanker og følelser. 

Les mer …

Astrologi og Kabbala

TreeofLifeDen kabbalistiske lære inkluderer astrologi, numerologi og det hebraiske alfabetets okkulte betydning. Gruppen på 3, 7, og 12 bokstaver har en sterk forbindelse til lære om treenigheten, de syv stråler og de tolv tegn i zodiaken. Les mer på www.kabbala.no og i denne artikkelen.

Sjelen

sun3-webminiHva er sjelen? Hvilke kvaliteter har den? Finnes det kun en sjel? Har dyr og planter sjel? Det er ikke bare religiøse mennesker som er opptatt av slike spørsmål. Filosofer, psykologer og mange av oss som jobber i alternativbransjen setter også sjelen på agendaen.

Les mer …

Intervju med Gisle Henden

JupiterAstrologien gir oss bedre selvinnsikt og økt toleranse sier Leder av Astrologiskolen Herkules Gisle Henden. Redaktør i magasinet Visjon, Eirik Svenke Solum har laget et lengre intervju som berører mange sider av astrologien og alternativbransjen.

Les mer …

Feng shui

Astrologi og Feng shuiFeng shui er kinesisk arkitektur- og miljøanalyse, og hører til de geomantiske vitenskaper. Dette fagområdet beskriver hvordan den levende jordens energisystem virker og hvordan mennesket påvirkes. Geomantikk har alltid vært de innviede arkitekters eiendom og i denne artikkelen utdyper Eskild Bakken temaet. Les mer...

Fadervår i et esoterisk lys

Fadervår i et esoterisk lysFadervår utgjør en syntese av en meget gammel visdomstradisjon. Strukturen og innholdet som utgjør Fadervår var kjent lenge før Kristus formulerte denne visdommen som en bønn. Sporene av den esoteriske visdomstradisjonen finnes i fundamentene for alle store religioner og åndelige tradisjoner, også de som er av eldre dato enn Kristendommen. Les mer...

Astrologi for bedrifter

BedriftsastrologiBedriftsastrologi gir dyp innsikt i bedriftens kultur og egenart. På denne måten blir det lettere å gjøre gode valg.

Les mer …

Qi gong og seksualitet

Qi gong og seksualitetFor lenge siden hadde enkelte vismenn og munker i østen rykte for å være udødelige. Det var kanskje noe overdrevet, men de så ut som om de var 20-30 år yngre enn de var. I tillegg til at de selvfølgelig levde et sunt liv med fornuftig mat og forskjellige åndelige og fysiske øvelser, praktiserte de fleste av dem seksuell qi gong. Les mer...

Knut Arvid Johnsen

HoroskopKnut Arvid Johnsen var formann i Astrologisk Forening gjennom 12 år og redaktør i  Astrologisk Forum. Hans astrologiske interesser favner vidt og bredt. Her finner du et knippe av hans publikasjoner. 

Les mer …

Astrologi og medisin

Astrologi helseAstrologi har tradisjonelt alltid vært en del av helbredelse og legekunst. Det gjelder både for vestlig og østlig medisin. Denne artikkelen er en kort sammenfattet beskrivelse av kinesisk astrologi, slik den anvendes i akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin generelt. Les mer...

Roald Amundsen

Roald Amundsens horoskopDenne artikkelen av Eskild Bakken er skrevet i forbindelse med offentliggjøring av nye funn omkring Roald Amundsens havari i 1928 og har som mål å sannsynliggjøre det antatte ulykkestidspunkt, samt bibringe opplysninger om hendelsen ut fra astrologisk beregning. Les mer..

World Trade Center

Astrologi World Trade CenterFeng shui er kinesisk miljø- og arkitekturanalyse, basert på nøyaktig de samme prinsipper som kinesisk astrologi og medisin. I denne artikkelen analyserer Eskild Bakken de astrologiske forhold og Feng shui variabler rundt tragedien den 11. september 2001 på en svært treffende og innsiktsfull måte. Les mer...

Test din intuisjon

IntuisjonHva er intuisjon? Filosofene har vært opptatt av intuisjon i tusenvis av år, psykologene i flere hundre år og alternativbransjen trekker store veksler på den. Hvor god er din intuisjon? Her finner du en test som kanskje kan avdekke svaret.

Les mer …

Astrologi

AstrologiAstrologi har siden tidenes morgen inspirert mennesket. Stjernetegnene og planetenes bevegelser gjennom himmelrommet fascinerer oss. Tolkningen av horoskopet gir oss unik forståelse og innsikt i sammenhengen mellom universet og livet på jorden.

Les mer …

Ascendanten

AscendantenAscendanten er sammen med solen og månen et særlig viktig punkt i horoskopet. Ascendanten beskriver sjelens fokus punkt. Ascendant betyr ascend eller stige opp. Når personligheten er integrert gir ascendanten en mulighet til å stige opp mot det sjelen har på agendaen. Les mer...  

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470