Året 2019

zodiak webminiAstrologien forsøker å gi oss et innblikk i tidsånden. Hva kan vi forvente i 2019? Hvilke tendenser vil gjøre seg gjeldende og hvordan kan vi best leve våre liv i samklang med den kosmologiske symfoni. Hva vil skje med EU og med Norge?

Les mer …

Transitter

TransitterPlanetene beveger seg framover gjennom husene i horoskopet. Fødselstidspunktet er det unike øyeblikk i tid og rom hvor vi fødes. Med transittene kan vi følge med hvor veien går. Kanskje er Saturn nå kommet til ditt 7. hus. Dette vil kunne påvirke dine relasjoner.

Les mer …

Progressiv Sol

SolenDe såkalte symbolske progresjoner innebærer at solen og alle planeter flyttes med en grad hvert år. Hvis det for eksempel er 25 grader mellom din Sol og Venus så er det gode muligheter for kjærlighet når du blir 25 år. Les mer...  

Progressiv Merkur

donutspn-webSymbolske progresjoner tar utgangspunkt i at alle planeter flyttes med en grad hvert år. På denne måten vil det være mulig å antyde når viktige hendelser finner sted. I denne artikkelen tar Alan Oken oss med på en reise med Merkur. Les mer... 

Det åttende hus

Det åttende husDet åttende hus er viden kjent som utfordrende og knyttes sågar til både død og fordervelse. Dette er ingen overdrivelse. Vi kan legge til at det er vår egen personlighet som helst skal transformeres til det bedre. Les mer...

Planeter i åttende hus

Åttende husDet åttende kan beskrives som Nissemyra. De planeter du måtte ha i dette hus lever med andre ord et farlig liv. Hvis orienteringen er innover i sjelslivet øker sjansene for overlevelse. Huset knyttes til skorpionen. Les mer...

Det tolvte hus

Det tolvte husDet tolvte hus er knyttet til fiskenes tegn. I dette hus finner vi metafysikken, det transpersonlige og åndsvitenskapelige. Mangler vi bakkekontakt er imidlertid dette terreng lett å gå seg vill i. Les mer...

Planeter og det tolvte hus

Planter i 12 husOpplevelser i 12 hus kan ligge utenfor tid og rom. Disse kan være av både mental følselsmessig eller fysisk karakter. Glem ikke kart og kompass så du kan finne veien tilbake. Herskeren av huset gir viktig tilleggsinformasjon. Les mer...  

Gjensidig mottagelighet

Horoskop tolkningNår to planeter er i hverandrs tegn styrkes begge to. Sett at månen er i skytten og Jupiter er i krepsen. Jupiter hersker jo i skytten og månen i krepsen. På denne måten er de mottagelige for hverandres styrke. Les mer...

Obama

Horoskop ObamaMange har et håp om endringer i USA. Med president Obama er håpet styrket for noen. Obama er født i løvens tegn. Ved å studere horoskopet for hans innsettelse kan vi muliges få tips om hvordan dette vil utvikle seg. Alan Oken tolker her dette horoskop på en meget dypsindig måte. Les mer her... 

Vannmannens tidsalder

VannmannenI denne artikkel gir Adrian Duncan en spennende beskrivelse av utviklingen fra fiskenes til vannmannens tidsalder. Astrologisk sett gis det historiske overblikk i et Stort År, som varer 25.870 år. Hver 12. del af det Store År varer 2.155 år, hvoraf den sidste var Fiskenes tidsalder og blev i Vesten forbundet med den kristne æra.

Les mer …

Berlinmurens fall

Astrologi og BerlinmurenI 2009 er det 20 år siden Berlinmurens fall. Var det så en historisk tilfeldighet at muren og jernteppet mellom øst og vest gikk i oppløsning nettopp i 1989? For en astrolog er svaret et ubetinget nei, og i denne artikkelen forsøker Steinar Skjervø å begrunne hvorfor.

Les mer …

Fatima profetiene

Astrologi og profetierLørdag 13. mai 2000 holdt pave Johannes Paul II en messe utenfor den portugisiske landsbyen Fatima. 600.000 troende tilhørere var tilstede for å høre hans budskap. Hvorfor hadde paven valgt å oppsøke nettopp denne lille byen og hva var hans forløsende budskap?

Les mer …

Israels horoskop

Horoskop IsraelDet Israel som feiret sin 50-årsdag i 1998, er en splittet og omstridt stat. På den ene siden representerer Israel oppfyllelsen av drømmen om et jødisk nasjonalhjem og tilfluktsstedet for et forfulgt og plaget folk. På den annen side er Israel også militærnasjonen som noen vil si undertrykker et annet folk, palestinerne.

Les mer …

Horoskop

HoroskopMange forbinder astrologi med horoskop og horoskoptolkninger. Astrologi er delt opp i mange undergrupper. De mest kjente er selvfølgelig tolkning av fødselshoroskop, årshoroskop, parhoroskop og astrokartografi. Disse er nærmere beskrevet her. Mindre kjent er det at mange astrologer jobber i finansmarkeder og med utvikling av bedrifter.

Les mer …

Anna Lindh

HoroskopAnders Ekströms artikkel i Astrologisk Forum nr 4 - 2003 om Anna Lindh var interessant lesning.  Det er mange veier som fører til Rom, og horoskopet gir ofte mer informasjon enn vi ber om, og følgelig er det mange innfalsvinkler for å kunne forklare som i dette tilfellet hvorfor Anna Lindh ble utsatt for en morder akkurat i Stockholm den kl. 16.31, 10.september 2003.

Les mer …

Astrologi og selvutvikling

Astrologi og selvutviklingI denne artikkelen belyses mange vikige spørsmål. Elementene, chakraene, strålene og horoskopet blir relatert til vår individuelle vekst og utvikling. Få psykologiske redskaper er bedre egnet til selvforståelse enn astrologi. Men selv om astrologi er mer enn psykologi, og en kunnskapstradisjon som dekker mange områder, er det er likevel fødselshoroskopet som opptar de fleste mest.

Les mer …

Astrologisk syn på 11. september

ImagePå denne dagen stod Pluto og Saturn i opposisjon til hverandre. Astrologisk betyr dette konflikt og konfrontasjon. Pluto er en planet som enhver innføringsbok i astrologi beskriver som en dramatisk, destruktiv kraft som fører med seg dyp forandring, og om nødvendig total ødeleggelse og død.

Les mer …

Er du et månemenneske

ImageI tidligere tider spilte månen en langt viktigere rolle for folk flest enn den gjør i dag. I mange kulturers tidsregning, blant annet den hebraiske, ble året inndelt i 13 måneder, basert på månens 28 dagers syklus og ikke som i dag hvor vi er helt ute av tritt med månens bevegelser.

Les mer …

En astrologisk tankevekker

AstrologiDe forskjellige planetene er knyttet til ulike grunnstoffer; Venus kopper, Mars jern, Solen gull, Merkur kvikksølv, Månen sølv, Jupiter tinn, Saturn bly, Uranus - uran, Neptun -neptunium, Pluto - plutonium. Atombomben som falt over Hiroshima var laget av uran, og den over Nagasaki av plutonium.

Les mer …

Kan datamaskiner tolke horoskoper?

ImageNå kan spåkonene legge vekk krystallkulene sine og heller fordype seg i dataverdenen isteden. Det er ikke lenger forbeholdt kun konger å ha sin egen hoffastrolog, men datateknologien er i ferd med å gjøre astrologi til forbruksvare. I denne artikkelen ser vi nærmere på datatolkninger. 

Les mer …

Leonard Cohen

ImageEn hel verden elsker Leonard Cohens sanger ikke mindst i Danmark, hvor han har haft et meget trofast publikum gennem flere årtier. Leonard Cohen er manden, der gennem mere end 30 år har inspireret os med sine dybe og melodiske sange. I hans musiske univers eksisterer intense og altopslugende følelser, der netop er genkendelige og identificerbare, fordi de er så personlige.

Les mer …

Eleksjon

ImageSannsynligvis velger sjelen med stor omhu det rette tidspunktet for når vi skal trekke vårt første åndedrag, som markerer livets begynnelse. I dette øyeblikket finnes det et energimessig mønster som preger oss for resten av livet. Alt som har sin begynnelse starter en energisyklus, og det første øyeblikket er utslagsgivende for den videre uviklingen.

Les mer …

Ascendanten

AscendantAscendanten er en særlig viktig faktor innen astrologi og horoskoptolkning. Vi skal her kort peke på noen sider som er mindre kjent. For å regne ut ascendanten trenger vi riktig klokkeslett og sted for fødselen.

Les mer …

Esoterisk Astrologi

Esoterisk astrologiPhilip Lindsay har unik innsikt i esoterisk viten. Han har jobbet fram en lang rekke bøker som beskriver sammen-hengen mellom de 7 stråler, 7 chakra, 7 hellige planeter, 7 rotraser, 7 farger, 7 dager i uken og en lang rekke andre sentrale elementer i den esoterisk lære.

Les mer …

Husenes betydning esoterisk

Esoterisk astrologi og huseneI denne artikkelen går Alan Oken nærmere inn på forskjellen mellom den eksoteriske og den esoteriske forståelsen av de tolv husene i horoskopet. Dette er mer spennende enn diskusjonen om ulike hussystem. På en klar og tydelig måte viser han hvordan vi kan komme langt dypere i våre tolkninger av husene.

Les mer …

Fiksstjernene

Fiksstjernene i astrologiI følge den teoeofiske forfatterinde Alice Bailey, vil fixstjernerne få øget betydning i fremtidens astrologi, fordi disse får større og større indflydelse på disciplen jo længere denne når frem på tilbagevejen mod sit højere selv. I denne artikkelen utdyper Holger Stavnsbjerg dette emne. 

 

Les mer …

De tre kors

Tre astrologiske korsI denne artikkelen ser Holger Stavnsbjerg nærmere på de tre kors på Golgata som var symboler for de tre astrologiske kors. Det bevægelige kors står for den ikke-angrende røver, det uudviklede menneske, det faste for den angrende røver, som er disciplen, der var klar til at følge med Jesus til Paradis, og det kardinale kors som symboliserer den opstandne Kristus.

Les mer …

Profetkrisen

IslamI denne artikkelen ser Holger Stavnsbjerg på Islams horoskop og Profetkrisen. Han tar utgangspunkt i at da araberne i årene efter Muhameds død manglede en kronologi, befalede Omar 1., at den 24. september 622 e. Kr., som var dagen for Muhameds ankomst til Medina, skulle danne udgangspunkt for en ny islamisk tidsregning, hvilket svarer til fredag den 16. juli 622 i vores kalender.  

Les mer …

Illumination or Illusion

Fiskenes tidsalderAlan Oken writes that the duality of the Age of Pisces was based primarily on the emphasis of God being “above”and humanity “below”. This paradigm diminished humanity’s ability to use and take responsibility for its creative potential. The essential unified interplay between Man and Divinity is becoming more and more the frame of spiritual reference for this New Era. It is now that we have the opportunity to acknowledge our inherent spiritual creativity as well as our intimate link to the Creator.

Les mer …

Vitenskapen om de 7 stråler

7 StrålerI denne artikkelen utdypes vitenskapen om de 7 stråler av Holger Stavnsbjerg. De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store Bjørn eller Karlsvognen, hvorfra de gennem Sirius og Plejaderne transmitteres ind i vores solsystem.

Les mer …

Doktorgrad om intuisjon

IntuisjonIntuisjon er spennende. Noen kobler det til magefølelse og teft. Andre sier intuisjonen sitter mellom ørene. Psykologene relaterer det til instinkt mens filosofene argumenterer godt for at intuisjonen er det ypperste av rasjonell erkjennelse. Astrologiskolen Herkules var med i Schrødingers katt på NRK hvor intuisjon var hovedtema. I dette utdraget fra Gisle Henden sin doktorgrad kan du fordype deg i emnet. Les mer...

De tre astrologiske kors

De tre korsDe tre astrologiske kors gjenspeiler treenigheten som er beskrevet i nesten alle kulturer. Det bevegelige korset beskriver personlighetens vekst og fall. Det faste kors sjelens utfordringer og det kardinale kors åndens krefter. Gjennom et dypdykk i den esoteriske forståelsen av disse kors kommer vi mange skritt videre i vår astrologiske forsåelse. 

Les mer …

De 7 stråler

Syv strålerÅnden tar bolig i sjelen som i sin tur tar bolig i personlighetens tanker, følelser og handlinger. Utvikling av bevissthet og sjelskvaliteter er beskrevet gjennom de tolv tegn i zodiaken og deres 3 herskere. I dette utdraget fra Alice Bailey sitt forfatterskap kastes det mer lys på ånden og viljens natur slik den virker gjennom de 7 stråler og dernest gjennom de tolv tegn.

Les mer …

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470