Bedriftsastrologi gir dyp innsikt i bedriftens kultur og egenart. På denne måten blir det lettere å gjøre gode valg. Mange selskaper benytter seg av bedriftsastrologi for å forstå hvilke muligheter og utfordringer som venter. Bedriftsastrologi har med sin lange historie fungert som inspirasjon for en rekke statsledere og et stort antall bedrifter i India og Asia. I Norge er Ingebrigt Steen Jensen med sitt selskap Dinamo og Synnøve Finden to eksempler. Se utfyllende informasjon på www.intuisjon.com. Med bedriftsastrologi kan vi gi et innspill på blant annet:


• Hva bedriftens egenart er
• Hvordan bedriften kan utvikle seg i tid og rom
• Definering av mulighetsområder og utfordringer
• Riktig timing av viktige valg
• Sammensetning av grupper & team
• Personal og ansettelsesproblematikk
• Hvor og med hvem vi bør samarbeide

  

Bedriftsastrologi

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470