Det åttende husDet åttende hus er viden kjent som utfordrende og knyttes sågar til både død og fordervelse. Dette er ingen overdrivelse. Vi kan legge til at det er vår egen personlighet som helst skal transformeres til det bedre.

 

Les mer...

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470