Husene i horoskopetRalph William Holden har skrevet en bok som heter; The Elements of House Division. Han deler hussystemene inn i tre typer, de som er forankret i tid, i rom og de som er forankret i ekliptikken. Boken er en av få i sitt slag og her følger et kort referat fra boken. Her tas spørsmålet om hvilket hussystem som er det beste på alvor!

 

ISBN nr. 852433548 utgitt i 1977 på Camelot Press, men den er out of print. Den inndeling vi ser under er i henhold til hans prioritering. Det vil si at de som står øverst er iflg. han de beste. Det finnes en rekke andre systemer som ikke er med i denne oversikten.

Tre hovedtyper hussystem:
1. De som er forankret i TID
2. De som er forankret i ROM
3. De som er forankret i Ekliptikken

 

1. Hussystemer forankret i TID
Placidus
Alcabitius
Topocentric
Dr. Koch, bryter helt sammen ved nordlige breddegrader

2. Hussystemer forankret i ROM
Campanus
Regiomontanus
Zenit, Morinus, East-point
Axial rotation

3. Hussystemer forankret i Ekliptikken
Like hus, Ptolemy
Porphyry
Natural Graduation
M-Houses
Arms houses. Første hus starter her på 0 grader i det tegnet asc. faller i.

 

I sin konklusjon på side 126-136 skriver han blant annet følgende:
 

”It would appear – that those methods which most fittingly suit our criteria of being true to the essential nature and source of astrological technique, are the ecliptic systems. The actual meanings attributed to the houses seem to imply beyond any reasonable doubt that they are meant to reflect the signs of the zodiac into the mundane affairs of the native. Thus this ‘reflection of the zodiac’ (gjennom eterlegemet) ought to remain the basic conceptual matter of both the houses and the methods associated with their erection. The ecliptic methods – which take the ecliptic (and therefore the zodiac) seriously, and as the basis for division – appear therefore to be those which are the most appropriate for our use on both theoretical and conceptual grounds.”

For å støtte han i denne konklusjonen kan vi henvise til Roger Penrose som kanskje er en av verdens ledende fysikere og i sin bok Shadows of the Mind – A Search for the Missing Science of Consciousness, fra 1994, skriver han på side 384:

“One of the most striking and immediate features of conscious perception is the passage of time. It is something so familiar to us that it comes as a shock to learn that our wonderfully precise theories of the behaviour of the physical world have had, up to this point, virtually nothing to say about it. Worse than this, what our best physical theories do say is almost in flat contradiction with what our perceptions seem to tell us about time.

According to general relativity time is merely a particular choice of coordinate in the description of the location of a space-time event. There is nothing in the physicists space-time descriptions that singles out time as something that ‘flows’. Indeed, physicists quite often consider model space-times in which there is only one space dimension in addition to the single time dimension; and in such two-dimensional space-times there is nothing to say which is space and which is time. Yet, no one would consider space to ‘flow’.

In fact it is only the phenomenon of consciousness that requires us to think in terms of a ‘flowing’ time at all. According to relativity, one has just a ‘static’ four-dimensional  space-time, with no ‘flowing’ about it. The space-time is just there and time ‘flows’ no more than does space. It is only consciousness that seems to need time to flow, so we should not be surprised if the relationship between consciousness and time is strange in other ways too.

 

Her er det viktig å nevne at TID er Saturns domene og Saturn representerer 3. stråle og 3. aspekt i treenigheten. Slik sett er både Saturn og månen knyttet til moderaspektet som i sin tur forløser BEVISSTHETEN eller det 2. aspektet. 2. stråle, er for øvrig styrt av Jupiter og Solen, the SUN eller Sønnen.

Ekliptikken er forankret i Solen. Mao. kan vi spekulere i at en forankring av husene ikke i TID-ROM men i ekliptikken er et resultat av det beste fra to verdener, nemlig resultatet av møtet mellom 1 & 3 aspekt, Ånd & Stoff, Fader & Moder. En forankring av husene i TID-ROM er muligens en begrenset forankring, i den forstand at det primært er STOFFET som er referansen.

Med dette for øye er det helt avgjørende å søke utviklingstrinnene innen tegnene og dermed EKLIPTIKKEN. Mao den vertikale utvikling og modning gjennom korsene og de tre herskerne av hvert tegn. Den horisontale utvikling i TID & ROM, beskrevet gjennom transitter, direksjoner, progresjoner, returns osv. blir sekundær.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470