Studentene har svart på spørsmålene under og krysset av på en skala fra 1-7, hvor 1 er veldig dårlig og 7 er veldig bra. Tallene er gjennomsnitt basert på svar fra mer enn 500 studenter i perioden 2002 og frem til dags dato. 

  

     

  Spørsmål

Oslo       Bergen     Trondheim Stavanger Son       

 

         

  Hvordan opplevde du undervisningen totalt sett?

6,3 6,5 6,7 6,1 6,8

  Hvordan passet den totale arbeidsmengden i studiet for deg?

6,3 6,0 5,7 5,9 6,3

  Hvordan passet tempo og progresjon i studiet for deg?

5,9 5,9  5,9  5,5  5,6 

  Hvordan opplevde du den faglige strukturen i studiets oppbygning?

6,5  6,4  6,1  5,7  6,6 

  Hvordan opplevde du bredden, dybden og nivået på litteraturen?

6,1  6,4  6,5  5,7  6,4 

  Hvordan opplevde du anvendelsen av audiovisuelle hjelpemidler?

6,3  6,9  6,6  5,8  6,5 

  Hvordan var informasjonen om innholdet til hver undervisningshelg?

6,4 6,6  6,7  6,4  6,5 

  Hvis du har deltatt i kollokvie, hvordan har ditt utbytte vært?

6,0  5,1  5,0  5,8  5,5 

  Hva er din personlige nytteverdi av Astrologiskolen Herkules?

6,5  6,5  6,0  6,0  6,4 

  Hvor fornøyd er du med det utleverte studiematerialet?

6,3 6,7  6,6  6,3  6,5 

  Hvor mange lesetimer med astrologi har du hatt i snitt pr. uke?

7,5  8,5  6,2  7,4  7,2 

   

 

  

  Faglig dyktighet Pedagogisk dyktighet
     
Hovedlærere 6,5 6,5

   

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470