Parhoroskop er en tolkning av de temaer som er av betydning mellom to mennesker og det en skaper sammen. Dette kan gjelde alle de områder som er nevnt under fødselshoroskop og årshoroskop. Gjennom et parhoroskop søker vi å forstå partneren på hans eller hennes premisser og på denne måten vil større toleranse bidra til en smidigere relasjon. Dette kan være til god hjelp ikke bare i ekteskap men også i forhold til unger og overordnede. En slik tolkning vil fungere som terapi og det kan være hensiktsmessig at begge deltar. Dette er valgfritt.

Det er ikke nødvendig å stille begges fødselshoroskop først. Når det er sagt, så vil det ofte være hensiktsmessig å få laget hvert sitt fødselshoroskop og at begge hører på hverandres. Dette vil ofte være tilstrekkelig. Med et slikt forarbeid vil en få mer ut av et parhoroskop, som er et helt nytt horoskop hvor en slår sammen de to fødselshoroskopene til et nytt. Dette beskriver det en skaper sammen. Prisen for dette er 1500,-

 

 

Parhoroskop

 

 

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470