Skolen tilbyr et kort introkurs i astrologi på video. Har du lyst til å lære mer om de tolv stjernetegn og horoskopets tolv hus så meld deg på her. En utfyllende skriftlige tolkning av horoskopet ditt er inkludert. Du kan starte på kurset når som helst på året.

De tolv astrologiske stjernetegn beskriver menneskets utvikling og vekst. De beskriver selve evolusjonen. Det første tegnet væren er knyttet til tallet 1, til første hus, til enhet og til selve livets begynnelse. Dette er vår mentale kraft. Det andre tegnet tyren er knyttet til tallet 2, til andre hus, til dualitet og til kvalitet. Det er vår astrale kraft, dvs. våre følelser, drifter og begjær. Det tredje tegnet tvillingen er knyttet til tallet 3, til tredje hus og til selve treenigheten. Dette er vårt eterlegeme, dvs. våre chakra. Det fjerde tegnet krepsen er knyttet til tallet 4, til fjerde hus og til selve inkarnasjonen, eller med andre ord det å ta bolig i en fysisk kropp.

Det femte tegnet løven er knyttet til tallet 5, det femte hus og representerer vår personlighet, som integrerer de foregående fire tegn. Tallet seks, det sjette hus og det sjette tegnet jomfruen, styrker besjelingen av personligheten gjennom å rense tankene, følelsene og kroppen vår. De resterende seks tegn er tett forbundet med de første seks. Det betyr at vær og vekt er to sider av samme sak. Tilsvarende med tyr og skorpion, tvilling og skytt, kreps og steinbukk løve og vannmann og jomfru og fisk. Det finnes mange perspektiv på tegnene. I en tilnærming sier vi at de siste seks tegn representerer vårt høyere selv og de første seks vårt lavere selv, eller personlighet.

Planetene representerer våre delpersonligheter og fellesmenneskelige arketyper. I grunnkurset skal vi primært se på de tolv stjernetegn. De er langt viktigere enn de fleste er klar over og er fundamentet i astrologien. Astrologikurset er godt egnet for de som vil ha en liten astrologisk smakebit.

 

Sted: Kurset er laget på video. To timer. Ved påmelding får du tilsendt en lenke. Så laster du det ned til din pc, ipad eller mobil. Enkelt og greit.

Tid: Hele året. Du bestemmer selv når du vil starte.

Kursavgift: 1000,- kr. som inkluderer en utfyllende og god skriftlig datahoroskoptolkning. Engelsk tekst.

Informasjon og påmlding til: Gisle Henden tlf 99 72 64 70 eller send mail.

 

 

Astrologikurs

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470